UBUKWE BW’ABANYARWANDA (Igice cya 2)

​IMYITEGURO Y'UBUKWE Umusore araye ari bushyingirwe: Bamutegaga amasunzu, bakamwogosha ubwanwa, bakamuca inzara. Bamwambikaga impu z’imikane cyangwa indengera z’abagabo. Bamwambikaga ibitare n’inigi nshya. Umusore yarikenuraga hose, akabonera, abandi bahungu bakamwigisha uko azifata mu bukwe, uko azabana n’umugore, uko azarongora: gucira imbazi, kwambika umwishywa, gukirana. Abahungu bamuherekezaga hose bakamumara ubwoba, bakamutera ubutwaringo atazabaka ishema agahemuza umuryango. Bateganyaga …

Continue reading UBUKWE BW’ABANYARWANDA (Igice cya 2)

Advertisements

UBUKWE BW’ABANYARWANDA (Igice cya 1)

Iyo umuhungu cyangwa umukobwa, babonaga ko akuze, ababyeyi bajyaga inama yo kumushyingira. Ababyeyi bombi bamaze kuzuza inama, babimenyeshaga inshuti zabo. Umuryango umaze kubyemeza, bashakaga abaranga. Bakagenzura uwo bazashyingiranwa. Bakabaza mu nshuti, mu bamenyi babo, mu bavandimwe, bakagerageza kubona umugeni cyangwa umusore utunganye. Ababyeyi bihatiraga gushyingira heza, gushyingira neza, bakubakira abana koko. 1. KURANGA/KURANGIRA Kuranga/kurangira byari …

Continue reading UBUKWE BW’ABANYARWANDA (Igice cya 1)

I’m in the business of being awesome and the business is good.

You lied to me and let me pour myself into you. I loved you. Always will. I fell in love, watched it grow, watched it change, and watched it fall apart. I stretched my heart for you but you bruised it. I hoped to find love but instead I found a beautiful disaster. Whatever we had (for lack …

Continue reading I’m in the business of being awesome and the business is good.